פרוייקטים לדוגמה

בית חולים מאיר

התקנת צובר 6000 ליטר

מרפאות מומחים כללית