CLE-210

שקע להתקנה על הקיר

שקע הגזים מסדרה 210 מיוצר בהתאם לתקנים ישראליים ובין לאומיים ותואם לשקעי גזים הקיימים  בבתי החולים בארץ מסוג "אומדה" עם אופציה לשקעים תואמים לתקנים אחרים כגון : פוריטן-בנט , DISS ,תקן DIN גרמני ( המוכר בארץ כ-DRAGER ) ותקן ENV 737.

השקעים מקודדים על פי תקני הסימון הבינלאומיים לגזים על ידי מפתח פינים אשר תואם הן את התקן הבין לאומי והן את השקעים הקיימים בארץ .
ראש השקע פותח במטרה לאפשר תחזוקה בעלויות מינימליות, על ידי החלפת אטמי השסתום הפנימי בלבד ללא צורך בהחלפת ראש השקע כולו .
חזית ראש השקע מקודדת בצבע על פי התקנים לגזים רפואיים באופן בולט לכל חזית ראש השקע .
השקע מתוכנן במבנה מודולרי ומאפשר הרכבת מספר שקעים במכלול אחד במארז אלומיניום בגימור אנודייז או צבע לפי בחירה .
מבנה התמיכה הכפול היחודי לשקעים מסדרה 210 מאפשר חיבור תקעי ציוד עם מכלולים נוספים ( בקבוקים , וסתים ) ושמירה על יציבות המכלול באופן מוחלט וכתוצאה שמירה על רמת אטימות מלאה והארכת חיי השקע .

מאפיינים :
•    מפל לחץ נמוך מ-0.17 אטמ' במכלול השקע כולו .
•    ספיקה 120 ליטר דקה בלחץ אספקה 3.5 אטמ' .
•    התאמה מלאה לתקעי " Ohmeda Diamond " .
•    אפשרות קבלת ראש שקע תואם לתקנים נוספים .
•    כל שקע עובר בדיקה מלאה .
•    התאמה להתקנה על כל סוג קיר .
•    מארז אלומיניום קשיח בגימור לפי בחירה .
•    חזית חלקה למניעת הצטברות זיהומים .
•    תמיכה כפולה לתקע ליציבות מרבית .
•    ראש השקע מתפרק וניתן לאחזקה בעלות מינימלית .
•    כל רכיבי השקעים נקיים לחמצן .
•    קידוד במפתח פינים עם התאמה לתקן בינלאומי ושקעים מקובלים בארץ .
•    גוף השקע תואם לראש שקע מסוגים שונים ומאפשר החלפת שקעים ללא צורך
            בפירוק תשתית או השבתת הקו .

מאפיינים :

•    מפל לחץ נמוך מ-0.17 אטמ' במכלול השקע כולו .
•    ספיקה 120 ליטר דקה בלחץ אספקה 3.5 אטמ' .
•    התאמה מלאה לתקעי " Ohmeda Diamond " .
•    אפשרות קבלת ראש שקע תואם לתקנים נוספים .
•    כל שקע עובר בדיקה מלאה .
•    התאמה להתקנה על כל סוג קיר .
•    מארז אלומיניום קשיח בגימור לפי בחירה .
•    חזית חלקה למניעת הצטברות זיהומים .
•    תמיכה כפולה לתקע ליציבות מרבית .
•    ראש השקע מתפרק וניתן לאחזקה בעלות מינימלית .
•    כל רכיבי השקעים נקיים לחמצן .
•    קידוד במפתח פינים עם התאמה לתקן בינלאומי ושקעים מקובלים בארץ .
•    גוף השקע תואם לראש שקע מסוגים שונים ומאפשר החלפת שקעים ללא צורך
            בפירוק תשתית או השבתת הקו .

צור קשר

 

הצוות שלנו עומד לרשותכם.
טלפון: 1599-555-200

המשרד פתוח בכל יום בין השעות 8.00-17.00
ביום שישי – בין השעות 8.00-12.00

 

קלינטיקה – info@cleanetica.co.il


מחלקת CPAPטיפולי ביתמכירות רפואיותמחלקת פרוייקטים

מוצרים משלימים
 
CLE-240
----------------------
CLE-230
CLE-220
15122010098
CLE-XXX-UM MRI

קלינטיקה חלוצי התעשיה 15 ת.ד. 10573, מפרץ חיפה, מיקוד 26119, טלפון 1-599-555-200