CLE-230

שקע פינוי גזים

שקעי הגזים מסדרה 230 הם שקעי פינוי לגזי הרדמה , השקעים מופעלים אוטומטית ללא צורך באספקת חשמל ודרישות אחזקה מינימליות בעלות נמוכה .

בין אם מערכת ההרדמה שבשימוש פועלת באופן חצי פתוח או חצי סגור , עודפי גז הרדמה משתחררים דרך שסתום כיוון הלחץ של מערכת הסחרור , עודפי גז אילו מתפזרים בחלל החדר ועלולים להישאף על ידי מפעילי מערכת ההרדמה או צוות חדר הניתוח , סיכון זה ניתן למניעה על ידי התקנת שקע פינוי גזים .
שקע פינוי הגזים מותקן בקרבת מקום העבודה של הרופא המרדים , מערכת ואקום ונטורי מייצרת את רמת תת הלחץ הדרוש בכדי לפנות את עודפי גז ההרדמה .
שקע הגזים מסדרה 230 מיוצר בהתאם לתקנים ישראליים ובין לאומיים ותואם לשקעי גזים הקיימים בבתי החולים בארץ .
שקע פינוי גזי הרדמה מקובע במארז פלדה מגולוונת במכלול להתקנה בתוך הקיר או מארז אלומיניום בגימור אנודייז או צבע לפי בחירה במכלול התקנה חיצונית .
חזית השקע עשויה לוח אלומיניום בגימור אנודייז או צבע לפי בחירה לקבלת חזית עמידה לפגיעות עם חזות אסתטית  .

מאפיינים :
•    הפעלה אוטומטית עם חיבור התקע .
•    ספיקה ביניקה 30-80 ליטר בדקה ניתנת לכיוון .
•    התאמה מלאה לציוד הקיים בבתי החולים בארץ .
•    אפשרות קבלת ראש שקע תואם לתקנים נוספים .
•    כל שקע עובר בדיקה מלאה .
•    כל רכיבי השקעים נקיים לחמצן .
•    אופציה למפסק להשארת צינור היניקה מחובר .
•    מארז קומפקטי .
•    חזית אלומיניום בגימור לפי בחירה .
•    צינור הכניסה לחיבור נוח לקו ההזנה .
•    אפשרות התקנה גלויה או סמויה .
•    אחזקה נוחה , כל רכיבי השקע מקובעים על החזית ומתפרקים עם צנרת גמישה .
•    צינורות ההזנה והפליטה אינם דורשים פירוק בזמן ההלחמה לצנרת .

הפעלת שקע פינוי הגזים מתבצעת על ידי חיבור התקע , פעולה זו פותחת את קו אספקת האוויר למחולל הואקום הונטורי ( לחץ אויר נידרש 5 אטמוספרות ) , עם הפעלת השקע מופיע בחזית השקע נורית סימון ירוקה לציון מצב עבודה .

גז ההרדמה שנישאב יחד עם האוויר המשמש להפעלת היחידה נפלטים יחדיו לצינור פליטה בקוטר "7/8 שיוצא לאזור אויר חופשי .
עם ניתוק תקע צינור פינוי גז ההרדמה מופסקת מיידית אספקת האוויר למחולל הואקום ובו זמנית נסגר שסתום הפליטה על מנת למנוע חזרה של גזים מצינור הפליטה לחדר . מכלול השקע מסופק עם קצוות חיבור מצינור נחושת "3/8  , "7/8 דרג K באורך 165 מ"מ , צינורות ההזנה מחוברים בהלחמת כסף למתאם בדופן המארז לקבלת חיבור קשיח ואמין,החיבורים הפנימיים לגוף השקע מבוצעים על ידי צנרת גמישה , ספיקת היניקה ניתנת לכיוון בתחום 30-80 ליטר בדקה , לחץ ההפעלה הנדרש ( אויר דחוס ) 5 אטמוספרות , צריכת האוויר להפעלה 40-60 ליטר לדקה .

צור קשר

 

הצוות שלנו עומד לרשותכם.
טלפון: 1599-555-200

המשרד פתוח בכל יום בין השעות 8.00-17.00
ביום שישי – בין השעות 8.00-12.00

 

קלינטיקה – info@cleanetica.co.il


מחלקת CPAPטיפולי ביתמכירות רפואיותמחלקת פרוייקטים

מוצרים משלימים
 
CLE-240
15122010098
CLE-XXX-UM MRI
CLE-220
-------73
CLE-210

קלינטיקה חלוצי התעשיה 15 ת.ד. 10573, מפרץ חיפה, מיקוד 26119, טלפון 1-599-555-200