פרוייקטים לדוגמה

בית חולים מאיר

התקנת צובר 6000 ליטר

מרפאות מומחים כללית

חדרי ניתוח ב"ח איטלקי

חדרי ניתוח ב"ח ברזילי

מרפאות מומחים כללית

מונגומו - גניאה המשוונית

חדרי לידה מעייני הישועה

מערכות אספקה ובקרה

מערכת קירור מים לתעשיה

עגלות אספקת גז

פנלים אספקה\ויסות

מערכות יחודיות למחקר

מערכות הידראוליות ל.ג