CLE-130-LN2-FILL

תחנת מילוי תרמוסים אוטומטית

תיאור

מרכזיות מילוי קריאוגניות מסדרה 130 פותחו בהתאם לנוהל משרד הבריאות G-01.2 ותקן NFPA-99 על מנת לספק לבית החולים ותעשיה אספקת חמצן או חנקן נוזלי סדירה ואמינה על ידי שימוש במיטב החומרים המצויים כיום בשוק בשילוב מערכת בקרה מתוחכמת המבוססת על בקר מתוכנת עם מגוון אפשרויות להתאמה ייחודית לצורכי הלקוח וממשק מלא עם מערכות בקרת מבנה הן בפורמט יציאות מגעים יבשים והן בפורמט חיבור תקשורת

מרכזיות מילוי מסדרה 130 הן מערכות עצמאיות לחלוטין עם יכולת עבודה אוטומטית . מערכת הבקרה מסוגלת לזהות את מצב המכל המחובר ולמלא אותו עד למצב מלא .

המרכזייה מורכבת משני ענפים אשר לכל אחד מחובר מכל (תרמוס קריאוגני) ומסגלת למלא עד שני מכלים בו זמנית .

מידע נוסף

 

צור קשר

 

הצוות שלנו עומד לרשותכם.
טלפון: 1599-555-200

המשרד פתוח בכל יום בין השעות 8.00-17.00
ביום שישי – בין השעות 8.00-12.00

 

קלינטיקה – info@cleanetica.co.il


    מחלקת CPAPטיפולי ביתמכירות רפואיותמחלקת פרוייקטים

    קלינטיקה חלוצי התעשיה 15 ת.ד. 10573, מפרץ חיפה, מיקוד 26119, טלפון 1-599-555-200