CLE-110-4

מרכזית גיבוי לחץ גבוה

צור קשר

 

הצוות שלנו עומד לרשותכם.
טלפון: 1599-555-200

המשרד פתוח בכל יום בין השעות 8.00-17.00
ביום שישי – בין השעות 8.00-12.00

 

קלינטיקה – info@cleanetica.co.il


  מחלקת CPAPטיפולי ביתמכירות רפואיותמחלקת פרוייקטים

  מוצרים משלימים
   
  CLE-110-5-5
  CLE-110-5
  cle-120
  CLE-120-1
  cle-110
  CLE-110-3T
  CLE-160
  CLE-160
  CLE-110-2
  cle-110-3
  CLE-110-3

  קלינטיקה חלוצי התעשיה 15 ת.ד. 10573, מפרץ חיפה, מיקוד 26119, טלפון 1-599-555-200