מכשור רפואי מוסדי

קלינטיקה חרטה על דגלה מדיניות של הענקת 
שירות ברמה הגבוהה ביותר ומתן מענה יעיל
ואנושי לצרכי מטופלים.

נסיוננו מראה כי השירות הנכון והטוב ביותר 
מונע אשפוזים, מקל על מטופלים ובני 
משפחותיהם ומשפר את איכות חייהם.

ציוד מעבדות שינה

ציוד מעבדות שינה

קלינטיקה חלוצי התעשיה 15, מפרץ חיפה, טלפון 1-599-555-200