ציוד לשיקום נשימתי

קלינטיקה חרטה על דגלה מדיניות של הענקת 
שירות ברמה הגבוהה ביותר ומתן מענה יעיל
ואנושי לצרכי מטופלים.

נסיוננו מראה כי השירות הנכון והטוב ביותר 
מונע אשפוזים, מקל על מטופלים ובני 
משפחותיהם ומשפר את איכות חייהם.

וסט לפיזיותרפיה נשימתית

משעל

קלינטיקה חלוצי התעשיה 15, מפרץ חיפה, טלפון 1-599-555-200