אביזרים

קלינטיקה חרטה על דגלה מדיניות של הענקת 
שירות ברמה הגבוהה ביותר ומתן מענה יעיל
ואנושי לצרכי מטופלים.

נסיוננו מראה כי השירות הנכון והטוב ביותר 
מונע אשפוזים, מקל על מטופלים ובני 
משפחותיהם ומשפר את איכות חייהם.

קלינטיקה מביאה לך את מוצרי הסיפאפ מבית ResMed , הטובים בעולם!

קלינטיקה חלוצי התעשיה 15, מפרץ חיפה, טלפון 076-8895800
מרכז שירות ומכירות מרכז, דרום – שדרות ירושלים 160, חולון